miércoles, 7 de noviembre de 2007

Entrevista de Mary Bateson

antropòloga, a la secció “La Contra” de La Vanguardia – dijous 11 de novembre 2004

Per conèixer més de prop què és la sociologia i l’antropologia, he recuperat una entrevista feta a una antropòlega. He destacat algunes frases que reflecteixen la manera de treballar i estudiar l’objecte d’investigació d’un antropòleg. En aquest cas el seu pare i mare, i ella mateixa.

El seu pare, Gregory Bateson, antropòleg i fundador de la cibernètica, va viatjar pel món analitzant diferents sistemes per conèixer el seu funcionament intern: des dels dofins fins als alcohòlics passant per les tribus de Guinea. No es centra en un element concret sinó en el global de cada sistema, arribant a la conclusió de que cap cèl·lula pot sobreviure fora del seu entorn. És un plantejament semblant al de Émile Durkheim: tots els éssers neixen en les mateixes condicions culturals i aprenen i s’adapten a la cultura en la que es troben, perquè els fets socials ja estan en la societat abans de que el individu neixi, la societat els hi inculca de manera coactiva. Per tant, traslladar-los a una altra cultura pot ser complex. El fill d’un esquimal aprendrà a viure en aquelles condicions i adoptarà una manera d’interaccionar amb el medi diferent que si nasqués al desert de l’Àfrica o a Barcelona.

La seva mare, Margaret Mead, es considerada una de les antropòlogues boasianes més importants de la primera meitat del s. XX. Va defensar el particularisme històric, enfocament que s’enfrontava a l’evolucionisme en el sentit que analitzava cada cultura com a una, i estudiant tota la seva trajectòria històrica. No existien cultures superiors o inferiors. I ho transmet en les seves respostes quan afirma que la seva tasca antropològica va enriquir-la fins al punt de poder trobar-li un nou sentit a la paraula cultura. Conèixer moltes maneres d’entendre la vida li va permetre ser més lliure de pensament, fins i tot permetre’s el fet d’incloure altres hàbits, maneres de pensar i de fer en la seva persona. “Descubrió que hay muchas maneras de responder a las preguntas eternas y que si descubres, explicas y comprendes la infinita diversidad de lo humano, tu propia libertad aumenta.”

Accepta cada cultura tal com és, sense definir-la com més evolucionada o menys, són totes iguals de vàlides. Ella ha volgut empapar-se d’elles i extreure’n aspectes per aprendre i créixer. Aquesta actitud només la té algú que no menysprea i que valora.


No hay comentarios: